Wednesday, February 20, 2013

UUSI KUVA – Seminar on Gilles Deleuze, Cinema and Contemporary Moving Image

Time: Saturday 2 March 2013 at 12.30–16.30
Place: National Audiovisual Archive, Cinema Orion, Eerikinkatu 15, Kamppi, Helsinki

Free entrance, welcome!

KAVA (National Audiovisual Archive) and The Finnish Academy of Fine Arts present an afternoon seminar on Gilles Deleuze's philosophy of cinema and its relevance regarding contemporary theories of the image. The seminar is held at KAVA's Cinema Orion and includes a screening of Samuel Beckett's short film ”Film” (1965). Guest speakers represent scholarship on Deleuze's philosophy and contemporary art theory. The seminar is held in English.

UUSI KUVA – Gilles Deleuze, Cinema and Contemporary Moving Image
Seminar program

12.30-13.30 Stephen Zepke (University of Vienna): "Deleuze and the Politics of Cinema: From Expressionism to a New 'Will to Art'"
13.30-14.15 Janne Vanhanen (University of Helsinki): "Becoming-Imperceptible? Deleuze and Beckett on 'Film'" + Samuel Beckett & Alan Scheider: "Film" (1965)

14.15-14.45 Coffee break

14.45-15.45 Jukka Sihvonen (University of Turku): "To Believe or Not to believe; on Deleuze, Cinema and Thought"
15.45-16.15 Kari Yli-Annala (Aalto University): "Time-Image and the Hypnotized Bodies in Werner Herzog´s Heart of Glass"

(17.00 Werner Herzog's Heart of Glass (1976), tickets 6 euro at the theatre.)

KAVA (Kansallinen audiovisuaalinen arkisto) esittää keväällä ja syksyllä 2013 yhteistyössä Kuvataideakatemiassa syksystä 2011 lähtien pidetyn Liikeaikakone-lukupiirin kanssa elokuvateatteri Orionissa kaksi ranskalaisfilosofi Gilles Deleuzen (1925–1995) kirjoihin Cinéma 1: liike-kuva (1983) ja Cinéma 2: aika-kuva (1985) liittyvää esityssarjaa. Sarjat tarjoavat mahdollisuuden tutustua Deleuzelle tärkeisiin elokuviin parhaassa mahdollisessa muodossa – filmikopioina elokuvateatterissa. KAVA ja Kuvataideakatemia järjestävät yhdessä myös teemaan liittyvän seminaarin.

Elokuvateatteri Orionissa 2.3.2013 järjestettävässä ”Uusi kuva” -seminaarissa esittäytyvät kansainväliset ja kotimaiset Deleuzen kuva-ajattelun asiantuntijat. Seminaarin ulkomainen tutkijavieras on Wienin yliopistossa ja taideteollisessa korkeakoulussa opettava Stephen Zepke. Hän on tutkinut Deleuzen elokuvateorian ja filosofian merkitystä nykyiselle kuvataiteelle ja toimittanut useita Deleuze-tutkimuksen antologioita. Zepken esitelmän otsikko on ”Deleuze and the Politics of Cinema: From Expressionism to a new 'will to art'” ja siinä hän tarkastelee Deleuzen elokuvaa koskevan ajattelun suhdetta modernistiseen taidekäsitykseen.

Kotimaista Deleuze-tutkimusta edustavat Turun yliopiston professori Jukka Sihvonen, FT Janne Vanhanen Helsingin yliopistosta ja KuM Kari Yli-Annala Aalto-yliopistosta. Sihvosen esitelmä ”To believe or not to believe; on Deleuze, cinema and thought” avaa ajattelun ja elokuvan välisen yhteyden kerrostumia Deleuzella. Vanhanen käsittelee esitelmässään "Becoming-Imperceptible? Deleuze and Beckett on 'Film'" Deleuzen ”havaintokuvan” käsitettä. Yli-Annalan aihe "Time-image and the hypnotized bodies in Herzog´s Heart of Glass" pohtii puolestaan aika-kuvan ja muutettuun tajunnan tilaan manipuloitujen ruumiiden yhteyttä.

Seminaarin yhteydessä esitetään kaksi avainelokuvaa. Samuel Beckettin ja Alan Schneiderin lyhytelokuva Film (1965, pääosassa Buster Keaton viimeisessä roolissaan) yrittää purkaa subjektiivisen havainnon liikekuvan keskiöstä. Elokuva viittaa piispa Berkeleyn kuuluisaan maksiimiin olemisen ja havaituksi tulemisen erottamattomuudesta. Jos oleminen on aina havaittuna olemista, voiko havaituksi tulemista paeta? Seminaarin jälkeen Orionissa esitetään Werner Herzogin Lasisydän (1976), joka on Deleuzelle merkkiteos elokuvan matkalla perinteisestä kerronnasta moderniin taide-elokuvaan.

Kiinnostus sukupolvensa tunnetuimpiin ajattelijoihin kuuluvan Deleuzen tuotantoon on jatkuvasti kasvanut taidefilosofian ja -teorian harrastajien parissa. Taiteenlajeista elokuva oli hänelle erityisen läheinen. Tunnetun Cahiers du cinéma -lehden kriitikko ja Ranskan elokuva-arkiston johtaja Serge Toubiana on ylistänyt Deleuzea ainoaksi filosofiksi, joka todella rakasti elokuvaa.

Cinéma Deleuze -elokuvasarjan tarkka ohjelma löytyy KAVA:n ohjelmalehtisestä sekä verkko-osoitteesta www.kava.fi. Uusi kuva -seminaarin ohjelmasta ja aikataulusta tiedotetaan muun muassa KAVAn tiedotuksen kautta, sähköpostilistoilla ja lukupiirin blogisivuilla liikeaikakone-lukupiiri.blogspot.fi.

Seminaariin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Seminaarin puhujat

Stephen Zepke on wieniläinen tutkija ja luennoitsija. Hänen julkaisujaan ovat muun muassa Art as Abstract Machine, Ontology and Aesthetics in Deleuze and Guattari (Routledge, 2005). Wienin yliopistossa luennoivan Zepken erikoisaluetta ovat erityisesti taiteen ja elokuvan filosofia sekä estetiikan uudenlaisen ymmärtämisen merkitys.

Jukka Sihvonen toimii Turun yliopiston elokuvatutkimuksen professorina mediatutkimuksen oppiaineessa. Hän on kirjoittanut useita julkaisuja ja artikkeleita liittyen myös Deleuzen ajatteluun ja liikkuvaan kuvaan. AivokuviA-blogissaan hän avaa Deleuzen käsitteistöä kiinnostavasti
suomalaiseen keskusteluun.

Janne Vanhanen on tutkija Helsingin yliopistossa estetiikan oppiaineessa. Hän on väitellyt Deleuzen taidefilosofiasta vuonna 2010 ja tutkinut myös Deleuzen suhdetta taiteen nykyteorioihin.

Kari Yli-Annala tekee tohtorintutkintoa Aalto-yliopistoon kokeellisesta elokuvasta. Hänen artikkelinsa Deleuzen elokuvallisesta ajattelusta ja liikkuvan kuvan installaatiosta julkaistiin Vastarintaa nykyisyydelle -artikkelikokoelmassa vuonna 2004.

Vanhanen ja Yli-Annala ovat toimineet myös Kuvataideakatemiassa syksystä 2011 pidetyn Liikeaikakone-lukupiirin ohjaajina.

No comments:

Post a Comment